Czas i miejsce akcji

Czas akcji: wiosna-lato 1945 r. Był to okres przesłuchania świadków przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich.

Miejsce akcji: różne miejsca m. in.: cmenatrz, mieszkania ludzi opowiadających swoje historie. A miejsca w których umieszczono opowiadania: obozy pracy, fabryka amunicji, las.

Źródło: streszczenia.pl